Etnologický ústav AV ČR

Webová stránka pracoviště

Koordinátor výzkumných aktivit za Etnologický ústav:
Michal Pavlásek, PhD.
m.pavlasek@gmail.com

Předmětem činnosti EÚ AV ČR je základní i aplikovaný vědecký výzkum v oblasti etnologie, v oborech s etnologií bezprostředně souvisejících. EÚ svou činností přispívá k poznání způsobu života a kultury různých národních, sociálních a etnických skupin a národnostních menšin v českých zemích i v zahraničí.

Společnosti v pohybu: výzvy mobility a migrace

Moderní společnosti v současné době prochází zásadními transformacemi souvisejícími s mobilitou a migrací. Bezprecedentní pohyby lidí, myšlenek a zdrojů ovlivňují všechny aspekty života společností, včetně státní suverenity nebo vnímaní identity. Globální pohyby snižují schopnost států kontrolovat procesy v rámci svých teritorii, což se projevuje v podobě snah o obranu vnějších hranic a ilegalizací migrantů, mobilita a migrace narušuje dominanci národní identity a občanství ve prospěch identit transnacionálních a hybridních. Zároveň přispívá k nárůstu xenofobie a populismu, protože evokuje zánik zavedeného pořádku a ohrožení. Cílem projektu bude podpora aktivit zaměřených na společenské výzvy, které souvisejí s mobilitou a migrací. Projekt se zaměří na komplex problémů, jako například:

  • vztah mezi mobilitou a státní/nadnárodní regulací
  • vymezování  hraníc (bordering) a vytváření odlišností (othering)
  • formování pořádku a street-level bureaucracy
  • transformace národních identit a občanství
  • každodennost a subjektivita aktérů migrace

Zatímco je mobilita a migrace z pohledu národního státu vnímaná jako bezpečnostní hrozba, my ji uchopíme jako nedílnou součást života dnešních společností a výzkumnou výzvu. Projekt se zaměří na podporu výzkumných aktivit, budování interdisciplinární spolupráce, komunikaci výsledků směrem k odborné i širší veřejnosti a spolupráci s aktéry veřejných politik nebo NGO. Ambicí projektu je přispět ke zvýšení kvality veřejné diskuze, podpoře občanské společnosti a uvolnění společenského napětí souvisejícího s migrací.

%d blogerům se to líbí: