Kdo v první vlně pandemie zachránil své zaměstnance?

Osvědčil se režim B programu antivirus na ochranu zaměstnanosti?

Štěpán Jurajda, Pavla Doleželová, Lucie Zapletalová

Nová studie IDEA Kdo v 1. vlně pandemie zachránil zaměstnance? Analýza čerpání podpory programu Antivirus B  

Shrnutí

Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má firmám pomoci ochránit pracovní místa. Pomohl režim B v dostatečné míře předejít obávanému propouštění v období prudkého snížení poptávky? Je dobrým základem pro ukotvení nástroje zvaného kurzarbeit na českém trhu práce? Těmto otázkám se věnuje nová studie ekonomů z akademického think-tanku IDEA při CERGE-EI.

Režim B programu Antivirus řeší nepřímé hospodářské dopady pandemie covid-19. Firmy, které kvůli dočasnému prudkému poklesu poptávky nyní čelí nákladům práce spojeným s poklesem odpracovaných hodin, v režimu B dosáhnou na 60% podporu nákladů na náhrady mezd.

O režimu B se vážně diskutuje při rozhodování o budoucím ukotvení nástroje kurzarbeit v českém právním řádu. Vhodně zacílený a efektivní kurzarbeit by měl vést k tomu, že firmy čelící v důsledku pandemie větším ekonomickým propadům budou program Antivirus využívat více, než firmy zasažené méně. Jak tedy dopadla analýza využití Antiviru B českými firmami ve druhém čtvrtletí roku 2020, během první „jarní vlny“ pandemie covid-19?

Obecně lze říci, že postiženější firmy čerpaly více podpory. Mezi jednotlivými odvětvími však nalézáme velké rozdíly a existují výrazně postižené firmy a odvětví, které o podporu nežádaly,“ uvedl jeden z autorů studie prof. Štěpán Jurajda, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Nakolik lze tyto rozdíly v čerpání vysvětlit odvětvovou strukturou ekonomiky, odvětvovými rozdíly ve velikosti firem či velikostí poptávkových šoků? Ve studii se dále mj. dozvíte:

  • Jak velikost, odvětví a region působení firmy ovlivňují čerpání v programu Antivirus B
  • Na jak velkou část svých mzdových nákladů podporu různé typy firem podporu čerpají
  • Jak velká část celkového propadu odpracované doby byla podpořena programem Antivirus B
  • Jestli a jak byl příjem podpory ovlivněn vývojem poptávky již před propuknutím pandemie
  • Jaké typy zaměstnání byly více podpořeny.

Výzkum byl podpořen grantem Technologické agentury České Republiky ÉTA TL02000206 „Systém hodnocení a srovnávání kvality života obyvatel České republiky v regionální dimenzi“. Studie vznikla ve spolupráci s firmou Trexima, spol. s r.o. a byla vydána díky podpoře Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV21 „Společnost v pohybu a veřejné politiky“.

%d blogerům se to líbí: