Odchody z učitelské profese

Krátká studie sleduje trendy odchodu učitelů z profese

Studie ke stažení: Odchody z učitelské profese

Shrnutí

Tato krátká studie shrnuje zjištění původního empirického výzkumu dlouhodobých trendů v opouštění učitelské profese v evropských regionech včetně České republiky. Tento fenomén má v některých ohledech podobný charakter napříč zeměmi, ale také existují výrazné regionální rozdíly. Pro Českou republiku a celý středoevropský region zemí zjišťujeme, že během ekonomické transformace dochází k odlivu mladých učitelů-mužů z učitelské profese. To je pravděpodobně způsobeno lepšími možnostmi v alternativních profesích. Transformace tak značně přispěla k feminizaci učitelské profese.


Administrativní kontakt pro média:

Petra Vintrová, petra.vintrova@cerge-ei.cz, +420 – 771 121 574

IDEA při CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1, idea.cerge-ei.cz

%d blogerům se to líbí: