Základní charakteristiky jako věk nebo zkušenosti vysvětlují málo rozdílu v tom, jak moc dokáže učitel žáky posunout. 

Vašek Korbel komentuje svou studii pro Perpetuum

„Analýzou souvislosti výukových metod s výsledky vzdělávání na základních školách se zabýval Václav Korbel z think-tanku IDEA při CERGE-EI. V ojedinělém výzkumu tohoto druhu v ČR zjistil, že různé metody pravděpodobně vedou k různým výsledkům žáků. „Na detailnější šetření ale není dostatek dat,“ dodává. Hlavním závěrem tak zůstává, že nejdůležitější je sám učitel a jeho případná volba metod podle potřeb žáků.“

Z odborné literatury vychází, že role učitele je pro výsledky žáků klíčová. Což není překvapivá informace. Složitější už je poznat, jak přesně kvalitní učitelé učí. „Základní charakteristiky jako věk nebo zkušenosti vysvětlují málo rozdílu v tom, jak moc dokáže učitel žáky posunout. Kvalitní učitelé se liší ve způsobu organizace hodin, udržení kázně nebo třeba použití vyučovacích metod,“ vysvětluje autor studie.“

(Zdroj: Václav Korbel pro Perpetuum: Přednášení nutně nesouvisí s horšími výsledky žáků, ukazuje studie IDEA)

%d blogerům se to líbí: