Solidarita bez hranic? Výzkum motivací českých domácností pomáhat s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny

Současný ýzkum Etnologického ústavu AV ČR se prostřednictvím rozhovorů a etnografie (zúčastněné pozorování) pokouší identifikovat motivace členů českých domácností ubytovat u sebe ukrajinské uprchlíky.

Výzkumná aktivita probíhá od začátku do podzimu roku 2023. Jedná se o kvalitativní sběr dat formou rozhovorů s vybranými respondenty, kteří ubytovávali uprchlíky z Ukrajiny. Hlavním cílem výzkumu je zkoumat vztah jedince, lokální komunity a společnosti, vnímání občanství, péče, budování solidárních sítí a v důsledku vnímat migraci jako výzvu, která může obohatit českou společnost. 

%d blogerům se to líbí: