Výstava fotografií „Nikde může být ostrov“ Michala Pavláska z Etnologického ústavu

Rok 2015 bude pravděpodobně navždy spojen s tzv. dlouhým létem migrace. Od té doby z tureckých břehů přes řecké ostrovy v Egejském moři a Balkán do Evropy stále míří lidé, pro něž Evropa symbolizuje archu záchrany a naděje.

Michal Pavlásek z EÚ AV ČR prostřednictvím fotografií z teritorií, kde národní státy, mezinárodní instituce a EU uplatňují mechanismy sekuritizačních politik, přinesl svědectví o tom, jak se jejich obětí stávají samotní aktéři migrace.

Tato výstava vznikla díky podpoře programu „Strategie AV21 – Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ Akademie věd České republiky v rámci společenskovědního programu „Společnost v pohybu a veřejné politiky“.


Vernisáž výstavy: 3. března, Divadlo 29, Pardubice.

%d blogerům se to líbí: