Přednášky o migraci a médiích ve spolupráci s FSV UK (21. a 28. 11.)

V rámci kurzu Media and Migration realizovaného FSV UK v Praze (Institut sociálních věd), organizací Člověk v tísni, o.p.s. a s podporou SAV21 (Společnost v pohybu) proběhne 21.11. 2022 od 14:00 veřejná prezentace Michala Pavláska (Oddělení paměťových studií) s názvem Řecké migrační hotspoty, média a etika etnografie. 

Následně 28. 11. 2022 od 14:00 proběhne přednáška novinářky Fatimy Rahimi s názvem Migrace jako téma optikou Media Diversity přístupu.

Obě přednášky budou prezentovány i online na tomto odkazu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aPNFZReXSb4vwgxiaAgl6SFlaejCX6IQup6Z1tNL2qKI1%40thread.tacv2/1664519925006?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%224ca6d3fa-2e4d-48dd-8c5e-e7292a225219%22%7d

%d blogerům se to líbí: